Kontakt Fosdalsgruvas Venner: post@fosdalsgruva.no

 

FOSDALSGRUVAS VENNER

Copyright 2014 © All Rights Reserved

 

 

Styrets årsberetning for året 2013

 

 

 

Årsberetning

Fosdalsgruvas venner

2013

 

Foreningen har i løpet av året gjennomført 4 styremøter.

Ved årets utgang er det registrert 145 medlemmer.

 

Styret

Leder: Bjørnar Svendsen

Nestleder: Geir Wannebo

Sekretær: Frank Christiansen og Lars H. Tømmervik

Kasserer: Torill Hansen                        

Styremedlem: Henry Skevik

Varamedlem: Lars H. Tømmervik

Varamedlem: Knut Arne Larsen

Året 2013 har vært mye preget av møtevirksomhet og planlegging med hensyn til vår gruvehistorie. Det ble fra kommunen opprettet en referansegruppe med Stein Storsul som prosjektleder. Bergmannsparken og bygningsmassen ved gruva har vært hovedtema. Deltagere i gruppa har vært foruten kommunen, en representant fra FGV, en fra gruveteateret, en fra Galleri Widegren. Etter at rapporten fra Stein Storsul ble ferdig har Erik Bartnes blitt engasjert som leder og fortsatt arbeidet med videreføring av planene i rapporten. Et av prosjektene som er under utredning er gruvemuseum, i den anledning har styret i FGV gitt Knut Arne Larsen plassen i referansegruppa. Han sitter i gruppa som jobber med Museum og bergmannsparken.

 

Laboratoriet.

I 2013 har det ikke vært noe direkte aktivitet med hensyn til oppussing. Vi hadde dugnad utvendig i samarbeid med røde kors i forbindelse med konfirmasjon i røde kors bygget. Ellers har bla. Malm musikkorps og Malm idrettslag fått lagret utstyr i tredje etasje og kvist. Knut Arne og Knut nuppe hadde en gjennomgang av alle rom i labben hvor det ble gjort nedtegnelser av innhold, dette for å registrere det materiell som er i foreningens eie av historisk verdi.

 

Fosdals gruvas venners mannskor.

Koret har også i året som gikk vært aktiv på sang fronten. Foruten ukentlige øvelser, har koret opptrådd ved følgende: Nyttårskonserten i Follafoss, 1 og 17 mai arrangement i Malm, koret bidrog ved konfirmasjonsgudstjenesten i Malm, Verran Musikk råds julekonsert og Kulturkveld på Verrastranda.

På grunn av renovering av Samfe har koret øvd ved Malm skole i året som har gått.

Scanning av Fosdalen Bergverks ansattearkiv

Prosjektet har ligget litt på is men blir tatt opp igjen nå etter at dugnadsarbeidet på Samfe er avsluttet.

En del tips er kommet på dette med arkivering/program fra bla. Falstad via Henry Skevik. Han har også gått i gang med undersøkelse for en løsning på scannerproblematikken.

 

Gruvkarn rundt

22 Juni. I samarbeid med Malm IL arrangerte FGV sykkelløpet Gruvkar`n Rundt også i år. Foruten langløypa som startet ved Gruvkarn og gikk til Follafoss, opp Almlia via Kjåppån, fram Heimarka til Holdenveien, ned til Sandbrøyta, opp til Kulltjern og over til Svee, ned til Tveråskrysset og riksveien ned tilbake til Gruvkarn, ei løype på ca 47km, ble det ei ”kort løype” på ca30 km, som gikk til Follafoss opp Almlia til Follavatnet ned Sandbrøyta og tilbake til Gruvkarn.18stk startet i langløypa og 7stk i kortløypa. Løpet ble arrangert som trimtur og inngikk i Verranhardhausen 2013. Vinner av lang løypa ble Henry Martin Forfod fra Malm på tiden 1.39.52. Best i kort løypa ble Bjørn Olav Folden med 1,06.50 Rittet fikk også i år positive tilbakemeldinger fra løpere og publikum. Det er planlagt gjentagelse for året 2014.

Kilbergstollen og Rundbanen.

Etter at rivningsarbeidet og opprydding i Lia ble igangsatt og gjennomført fikk FGV forhandlet fram at gjennstøpingen i begge ender av Kilbergstollen skulle få innlagt hull for lufting. Kulvert utenfor Rundbanen var i utgangspunktet vedtatt revet, men vi fikk argumentert med at den kunne foreningen benytte som ”lokstall”. En del av kostnadsreduksjonen ved ikke å rive kulverten gikk til å få en bredere låsbar stålport i indre del av, samt en låsbar tre port i ytre del av kulverten. FGV har nøkkel til ytre port og kan benytte denne som ”lokstall”. Når det gjelder gjennstøpingen av Kilbergstollen ble vårt krav om lufting i veggen i utgang mot saga ikke gjennomført, dette gjør at ventileringen ikke fungerer som avtalt. Det som er vil få størst og verst konsekvens for en etterbruk av rundbane og ev. Kilbergstollen er at drensgrøftene i Kilbergstollen ble gjenstøpt. Spørsmål til byggeleder om dette forhold ble besvart med at han ikke hadde fått noe tilbake melding fra eierselskapet at vatn var noe problem. Konsekvensen av dette er at pr dags dato er Kilbergstollen full av vatn og at nivået er så høyt at det går helt opp i rundbanen. Brev til kommunen er sendt, men ikke fått tilbake melding om en ev løsning på problemet.

 

Flyttesjau

Etter den store flytte jobben som ble utført etter tømming av smia og verkstedet i Lia høsten og vinteren 2012, står fortsatt utstyret lagret oppe ved gruveområdet. Etter at oppryddingsarbeidet er ferdig etter grunneier oppe ved gruva, har FGV fått tilgang til å benytte kjeller i Bobinehuset. Vi har foreløpig fått satt inn båten.

 

Julegrantenning og flagging

Julegrantenningen og flagging 1. og 17. mai på toppen av gruvetårnet har nå blitt en tradisjon, og det ble også i år flagget fra tårnet. Inge Morten Landsem, Lars Håvard Tømmervik og Knut Wannebo er ivrige trappeklatrere og har også i år sørget for at dette holdes i hevd.

 

Verraparken

Verran kommune innkalte til møte angående dugnadsarbeidet på Samfe ifb. med oppussing/restaurering av huset. Fra ideer med venneforening og styre ble det til slutt valgt tre kontaktpersoner som skulle koordinere innkalling av dugnadsfolk og kontaktledd med kommunens byggeleder. Det var Arne Sandseter fra Malm Skytterlag, Knut Wannebo fra Malm Musikkorps og Bjørnar M. Svendsen fra FGV. Dugnadsfolk har blitt invitert fra mange lag og foreninger med ganske bra oppmøte etter oppstarten i slutten av April 2013.Arbeidet har foregått på tirdager og ventes være ferdig nå i slutten av Mars. Verran kommune har ifb. med ferdigstilling av Samfe invitert dugnadsgjengen til middag og festforestilling den 28Mars då. En må i forbindelse med dugnadsarbeidet få berømme Knut Wannebo sin innsats som dugnadsleder og koordinator mot byggeledelsen.

 

 

Styret FGV

 

 

 

 

Startside